Verklaring logo Reünie Artillerie


 1. De 3 kraagspiegels geven de 3 korpsen aan; KVA, KRA, KLUA

 2. De verbondenheid tussen de 3 korpsen wordt aangegeven door het raakpunt in het midden van het logo

 3. De 3 kraagspiegels symboliseren de rotorbladen van een helikopter en geven daarmee de verbondenheid van de Artillerie aan met de luchtmacht

 4. Dat precisie van groot belang is mag duidelijk zijn want daar de schoten laten neerkomen waar ze ook bedoeld zijn is essentieel. De driehoek geeft een verwijzing naar de Rijksdriehoek stenen waarvan de Artillerie veelvuldig gebruik maakt/heeft gemaakt om zijn precisie te waarborgen.

 5. De gebruikte kleuren zijn de kleuren van de VA, LUA en RA.

 6. De blauw/rode buitenlijn geeft de huidige kleuren aan van de Afdeling Artillerie waarin zowel Artilleristen van de Veld- en Rijdende Artillerie zijn opgenomen.

 7. Opletten en voorzichtigheid is een belangrijk punt bij de Artillerie, zeker gezien de middelen die gebruikt worden (zware voertuigen, munitie etc.)
  Veiligheid is een issue waar met name de Artillerie zich veel mee bezig houdt. Denk aan het controleren van gegevens alvorens een schot wordt afgegeven.
  De gele kleur in de driehoek staat voor opletten, voorzichtigheid en veiligheid en verwijst dan ook naar de hiervoor omschreven verklaringen.

 8. De 3 afkortingen staan voor degene die de reünie Artillerie organiseren c.q. faciliteren:

  1. AVA = Stichting Artillerie Veteranen Associatie

  2. SKVA = Stichting Korps veldartillerie

  3. SVKRA = Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie