Militaire Courant uitgereikt aan de B ‘Longhorns’ Batterij.

 

Wachtmeester De Beer, stukscommandant van een Pantserhouwitser, was een van de militairen die zijn medewerking aan het artikel had verleend. Aan hem werd daarom tijdens een extra ingelast Appel op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in Het Harde het eerste exemplaar uitgereikt.  Hij ontving de Militaire Courant van de uitgever, Jan Louwers.

Alle leden van de B ‘Longhorns’ Batterij, hartelijk dank voor jullie medewerking bij deze uitreiking!

Foto-impressie van de uitreiking 1e Militaire Courant uitgave oktober 2018