OEFENING ULTIMATE DRAGON MEI 2019

In de maand mei 2019 heeft een groot deel van de Nederlandse vuursteun geoefend in Zweden. Aan de oefening Ultimate Dragon 2019 hebben meer dan 500 mannen en vrouwen deelgenomen.

De aanwezigheid van een groot aantal doelopsporingselementen en -middelen in combinatie met een breed pakket aan effectenbrengers heeft voor alle betrokken partijen grote trainingswaarde opgeleverd.

Fire Support Teams hebben naast grondgebonden vuren en Close Air Support missies ook kunnen trainen in (live) deconflictie van deze middelen.

De vuren werden afgegeven door Pantserhouwitsers en zware mortieren van 41 Afdeling Artillerie en 81 mm mortieren van zowel de mariniers als van de diverse CLAS brigades. Het ruige terrein heeft daarbij nieuwe waardevolle ervaringen opgeleverd voor verkenners en bedieningen.

De mogelijkheden van het oefenterrein zijn ook benut om diverse systemen te testen, waaronder de Multi Missie Radar, de Puma en geluidmeetsystemen. Daarnaast is ook meer ervaring opgedaan met de Excalibur granaat.

Een grote oefening als Ultimate Dragon kan niet plaatsvinden zonder ondersteuning. Elementen van onder andere 400 geneeskundig bataljon, B&T commando, 43 herstelcie en de NATRES hebben vaak onzichtbare, maar onmisbare ondersteuning geleverd. Ook Zweedse Host Nation Support en de Defensie Verkeers en Vervoersorganisatie hebben hun steentje bijgedragen.

Naast trainingsmomenten heeft de oefening diverse nieuwe inzichten gegeven die ons gaan helpen om te groeien naar een hoger niveau met de diverse vuursteunelementen, zowel separaat als in samenhang. Hiermee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de slagkracht van de Krijgsmacht.

Foto-impressie van de oefening ULTIMATE DRAGON