SUNSET MARCH 23 FEBRUARI 2019

.

fotograaf Jaleesa Derksen

fotograaf Jaleesa Derksen

Detachement Korps Rijdende Artillerie loopt Sunset March

 

12 september 1944

De bevrijding van Nederland is begonnen en op 14 september 1944 staan de eerste Amerikaanse militairen in Maastricht. Nederland staat op het punt om bevrijd te worden, maar het duurt nog tot het voorjaar van 1945 voordat heel Nederland bevrijd is. Met operatie Market Garden wordt op 17 september 1944 een gedeelte van Noord-Brabant en Gelderland bevrijd. Operatie Market Garden bestaat uit 2 hoofdonderdelen; de verovering van 8 belangrijke bruggen en een aanval van grondtroepen.

20 september 1944

Het is 15.00 uur als de eerste canvasboten beginnen aan de oversteek van de Waal. Het was noodzaak om de noordoever van de bruggen (weg en trein) in handen te krijgen om zodoende de Duitse troepen op de zuidoever te isoleren. Hierdoor kwamen de beide bruggen in geallieerde handen en kon de opmars richting Arnhem worden voortgezet.
De oversteek moest 5 maal worden uitgevoerd en gedurende deze oversteken van de Waal verloren aan geallieerde zijde 48 mannen het leven.
Een saillant detail hierbij is dat aan deze oversteek ook een Nederlander deelnam en wel de student Ben Bouman, waarbij hij fungeerde als tolk en gids. Tijdens deze oversteek raakte Ben Bouman lichtgewond.

18 september 1984

Ter herinnering aan deze actie en de hierbij omgekomen soldaten is op deze dag aan de Oosterhoutsedijk in Lent een monument opgericht, het zogenaamde Waal Crossing Monument.

2013

Toen in 2013 de derde stadsbrug (op ongeveer de plaats waar de Waaloversteek plaatsvond) van Nijmegen werd voltooid heeft deze brug de naam “De Oversteek” gekregen. Als eerbetoon aan de gesneuvelden werd de brug uitgerust met 48 paren lichtmasten die na het aanschakelen van de stadsverlichting paar na paar van zuid (Nijmegen) naar noord (Lent) aangaan, in het tempo van een trage mars.
Op 23 november van dat jaar is de brug officieel geopend. Dat gebeurde door oud-generaal Ben Bouman, die als enige Nederlander deelnam aan de oversteek in de oorlog, en de Amerikaanse veteraan Francis Keefe.

19 oktober 2014

Op 21 september 2014 werd in Nijmegen eveneens de Waaloversteek groots herdacht, in dat jaar 70 jaar geleden. Onder andere werd de Waaloversteek nagespeeld door militairen van de 82e Luchtlandingsdivisie en de Koninklijke Landmacht. Een maand na de herdenking is een spontaan initiatief ontstaan voor een dagelijks eerbetoon aan de gevallen soldaten. Dit initiatief is alleen uitvoerbaar omdat een groep enthousiaste veteranen hier actief in bijdragen, deze hebben zich geformeerd onder de naam Team31. Sinds 19 oktober 2014 loopt er elke avond bij zonsondergang een veteraan (men noemt dit de “veteraan van dienst”) over de brug, in trage mars, tegelijk met het ontsteken van de 48 lichten. Na het brengen van een groet aan het monument aan de Oosterhoutsedijk keert de veteraan terug. Mocht er zich voor een dag geen veteraan hebben aangemeld dan loopt een veteraan van het Team31 deze mars, hierdoor is er gegarandeerd dat er elke dag gelopen wordt.
Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij willen hiermee vooral ook een zichtbare brug slaan naar alle veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid.

De aanloop naar 23 februari 2019

In de jaren 2019 en 2020 vieren wij in Nederland 75 jaar bevrijding. In het kader hiervan heeft de voorzitter van Team 31 en de gemeente Nijmegen het plan opgevat om, gedurende het jaar 2019, 75 speciale groepen (die zich wel zelf moeten aanmelden) aan te wijzen welke deze Waalcrossing mogen lopen.
Nadat ik in december 2018 door de voorzitter van Team31 van het bovenstaande plan op de hoogte werd gesteld heb ik direct de datum van 23 februari vastgelegd.
Ik heb hem toen direct verzocht om te bekijken of ons Korps en die datum voor 1 van die 75 groepen in aanmerking kon komen.
Dit is ook de zaterdag die het dichtst bij de verjaardag van het KRA (21 februari 1793) ligt. Deze verjaardag wordt jaarlijks met diverse activiteiten gevierd en herdacht.
Dat samen met de viering 75 jaar bevrijding Nederland zijn prima redenen om met een detachement van het KRA de Sunset March, uit respect voor de overleden soldaten en alle anderen die in die periode hebben gestreden voor onze vrijheid, te lopen.
Na een periode van veel overleg tussen Team31 en de gemeente Nijmegen kwam dan eindelijk het groene licht. Het plan met 75 speciale groepen was goedgekeurd en kon worden uitgevoerd. Daarbij gaf de Burgemeester van Nijmegen aan dat hij samen met de wethouders en de raadsleden acte de préséance wilde geven en deze mars ging lopen.
Het toeval wilde dat 23 februari 2019 de 1e dag was waarop een speciale groep mocht gaan lopen en zoals u allen begrijpt, die had ik dus al vastgelegd. Natuurlijk is het zo dat een Burgemeester met gevolg belangrijk is, maar aangezien de datum al was vastgelegd werd er snel en veel overleg gevoerd om dit alles tot een mooi resultaat te laten leiden.
Welnu, het volgende werd besloten; op 23 februari 2019 gaan er (bij hoge uitzondering) 2 speciale groepen lopen waarbij de Burgemeester met gevolg het nummer bijsuma # 01 krijgen toegewezen en het KRA bijsuma # 02 (bijsuma staat voor bijzondere sunset march)

23 februari 2019

Vandaag was het dan zover, het detachement van het KRA gaat samen met de delegatie Burgemeester, wethouders en raadsleden de Sunset March lopen.
Zoals afgesproken met alle deelnemers en Team31 verzamelden we allemaal om 17.30 uur bij het monument om daar bij daglicht een fotosessie te ondergaan. Dit was een klein beetje de omgekeerde wereld, want normaal gesproken verzamel je aan de andere kant (Nijmegen) van de brug en gaat daar dan klaarstaan op het startpunt om de Sunset March te beginnen. Maar omdat het de 1e dag was voor het lopen van bijzondere groepen en het voor de organisatie een uitgelezen kans was om veel publiciteit te genereren was ervoor gekozen om het daglicht te gebruiken voor betere en mooiere foto’s.
Na deze fotosessie zijn we naar de overkant gewandeld om ons daar bij het startpunt (de 1e van de 48 lichtmasten) op te stellen.
De formatie zag er als volgt uit:

Vooraan liep ik als de veteraan van de dag, achter mij liepen de Korpscommandant KRA, Rob ten Horn, en naast hem de Burgemeester van Nijmegen, Drs. H.M.F. Bruls.

Daarachter het detachement van het KRA met in hun midden de Korpsadjudant (Klaas Bootsma). Het detachement was samengesteld uit actief
en post-actief dienende militairen en veteranen.

Hierna volgde de delegatie wethouders en gemeenteraadsleden van Nijmegen, waarvan het overgrote deel aanwezig was.

Het geheel werd afgesloten door overige geïnteresseerden die de Sunset March wilden lopen. Ook dit was dit keer een bijzonder grote groep. Het totaal van de hierboven genoemden delegaties benaderde zeker de 100.

De gehele overtocht werd in stilte gelopen waarbij niet ik, als voorste man, het tempo bepaalde, maar de 48 sets lantaarnpalen die in een bepaald ritme aangaan, waarbij de veteraan van de dag moet zorgen dat hij telkens, wanneer de volgende lantaarnpaal aangaat, bij die betreffende lantaarnpaal is. Het was wederom zeer indrukwekkend om deze overtocht te lopen en ook eervol om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Na het beëindigen van de Sunset March begaf het gehele gezelschap zich naar het monument om daar het laatste deel van deze Sunset March uit te voeren.

Na het opstellen voor het monument werd door de militaire aanwezigen als eerste de ere-groet gebracht om hun respect te tonen aan de gevallenen bij deze overtocht.
Aansluitend werd er een krans gelegd door de Burgemeester van Nijmegen en een bloemstuk door de KC en KA van het KRA.

Als dank voor het al jarenlang organiseren van deze Sunset March (zie hierboven onder het kopje 19 oktober 2014) werd aan het Team31 een vlag, met een afbeelding van de brug en de tekst Sunset March, aangeboden. Deze vlag werd daarna door een 2-tal oud rijders (DJ van Zuidam en G de Jongh, beiden lid van Team31) gehesen.

Tot slot werd het woord gegeven aan de Burgemeester van Nijmegen om een korte toespraak te houden en dit was dan ook het einde van de gehele ceremonie.

Hierna bleef het gezelschap nog even gezellig met elkaar praten, werden er zo hier en daar nog wat persoonlijke foto’s gemaakt en is tenslotte eenieder huiswaarts gekeerd.

Mochten er naar aanleiding van dit stuk nog vragen zijn ben ik uiteraard altijd bereid om daarop in te gaan.

Onderaan de pagina heb ik een link bijgevoegd met een video over de oversteek.

Majoor der Rijdende Artillerie bd
Peter Jacobs
Coördinator KRA Sunset March 2019

Video over de geschiedenis oversteek 20 september 1944

 

SUNSET MARCH 19 SEPTEMBER 2019

Foto's en film gemaakt door Denis Vierwind

Morgen, 20 september 2019, is het precies 75 jaar geleden dat de strijd aan de rivier in volle hevigheid begon. Vandaag is een bijzondere dag omdat de 75 veteranen van de dag en/of de contactpersonen van de 75 bijzondere Sunset Marsen zijn verzameld bij het monument van de oversteek om een groepsfoto te nemen en aansluitend te verplaatsen naar de overkant van de brug om gezamenlijk de Sunset March nogmaals te lopen. Dit vond plaats met een groot aantal overige genodigden (waaronder een VS veteraan die aan deze strijd heeft deelgenomen, onze Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, de Ambassadeur van de VS in Nederland, Pete Hoekstra, de veteraan van de dag 4-sterren generaal van de VS, General Richard D. Clarke en vele, vele anderen hooggeplaatsten militairen en familie).

De belangstelling om aan deze speciale Sunset March deel te nemen was zeer groot en erg indrukwekkend om met zo'n groot aantal in stilte te lopen.

Nadat de mars was gelopen werd iedereen verzameld bij het monument om daar met een korte, maar indrukwekkende ceremonie, de gevallen militairen te herdenken. Deze ceremonie bestond uit; brengen van de ere groet, 1 minuut stilte, spelen van The Last Post en als afsluiting een korte toespraak van de Generaal Clarke.

Majoor der Rijdende Artillerie bd
Peter Jacobs