United Nations Interim Force in Lebanon(UNIFIL)

De uitzending naar Zuid-Libanon in 1979 was de eerste grootschalige Nederlandse deelname aan een VN-vredesoperatie. Israël was in 1978 Zuid-Libanon binnengevallen om aanslagen van Palestijnse groeperingen te stoppen. Daarna werd de United Nations Interim Force in Lebanon(UNIFIL) gevormd. Deze vredesmacht moest de aftocht van Israëlische troepen controleren, de rust en orde handhaven en de Libanese regering helpen bij het herstel van haar gezag.

Nederland nam met een infanteriebataljon (Dutchbatt) deel aan UNIFIL. In 1983 werd de bijdrage ingekrompen tot een compagnie. In totaal hebben ruim 9.000 Nederlandse blauwhelmen in Zuid-Libanon gediend.

Zij merkten dat het nagenoeg onmogelijk was de vrede te handhaven. Nadat Israël in 1982 het gebied opnieuw binnenviel, spitste de rol van UNIFIL zich toe op het verlenen van hulp aan de bevolking. Eind 1985 stopte Nederland zijn bijdrage. Negen Nederlandse militairen kwamen tijdens de missie om het leven.

Maritime Task Force UNIFIL (16 december 2006 – 1 maart 2008)
Jaren later, in de jaren 2006-2008, nam de Nederlandse marine voor de kust van Libanon nog vijftien maanden deel aan de internationale Maritime Task Force UNIFIL om smokkel van wapens en ander militair materieel tegen te gaan.