Liason and Observation Team (LOT)

 Er waren ook een aantal Liaison and Observation Teams (LOT) in het gebied Bosnië Herzegovina aanwezig die lokaal gevestigd waren in zogenaamde "LOT-huizen" in Travnik, Livno, Mrkonjic Grad, Dutchbase Bugojno, Bosanska Gradiska en Drvar.

Een "LOT-huis" bestaat uit ongeveer 8 militairen waarvan één commandant en een toegevoegd onderofficier; de overige militairen vormen zogenaamde veldteams. Elk veldteam heeft de verantwoordelijkheid over een bepaald gebied, meestal enkele gemeentes oftewel obstina's en houden de toestand binnen deze gebieden in de gaten. Hieronder valt onder meer het contact met de autoriteiten over werkgelegenheid, gezondheidszorg, criminaliteit en wapeninzamelingsacties en zo nodig eigen onderzoek.