United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Nadat de situatie medio 2013 weer redelijk gestabiliseerd was, verzocht de Malinese interim-president Dioncounda Traoré aan de VN om de inzet van een VN-Vredesmacht die de AFISMA en de Franse interventiemacht moest opvolgen. Op 25 april 2013 nam de Veiligheidsraad resolutie 2100 aan, waarin besloten werd dat MINUSMA per 1 juli 2013 de taken van AFISMA zou overnemen. De AFISMA-troepen werden overgeheveld naar MINUSMA en ook aan andere landen werd gevraagd om troepen te leveren.

MINUSUMA kwam onder leiding te staan van de Nederlander Bert Koenders. De Rwandese Generaal-majoor Jean Bosco Kazura trad op als militaire commandant van MINUSMA. Het hoofdkwartier van MINUSMA is gevestigd in de Malinese hoofdstad Bamako. Volgens resolutie 2100 mag MINUSMA maximaal 12.640 man geüniformeerd personeel tellen (11.200 militairen en 1.140 politiemensen), waarvan er eind september 2013 6.039 zijn ingezet (5.219 militairen en 820 politiemensen).

MINUSMA heeft het volgende mandaat:

  • Stabiliseren van bevolkingscentra en het herstellen van centraal gezag
  • Bevordering politieke dialoog en verkiezingsproces
  • Bescherming van de burgerbevolking en VN-personeel
  • Bevordering en bescherming van mensenrechten
  • Ondersteunen van humanitaire hulp
  • Ondersteunen van behoud van cultureel erfgoed
  • Ondersteunen van nationaal en internationaal recht

MINUSMA opereert onder een "robuust mandaat", waarbij alle mogelijke middelen mogen worden ingezet om de doelen te bereiken. Het mandaat van MINUSMA ging in op 1 juli 2013 en werd initieel voor een jaar verleend. Op 25 juni 2014 werd met resolutie 2164 het mandaat met een jaar verlengd.

Nederlandse deelname

Nederland nam vanaf 2014 deel aan de MINUSMA-missie met name om inlichtingen te verzamelen. Aanvankelijk gebeurde dat door commando's en mariniers en sinds eind 2016 door de Luchtmobiele Brigade. In totaal hebben ongeveer 6000 Nederlandse militairen aan deze missie deelgenomen. In mei 2019 begon de terugtrekking van de laatste 250 militairen - hun taak werd niet door een ander land overgenomen.