Europian Union Force (EUFOR)

EUFOR of European Union Force ("Strijdmacht van de Europese Unie") is een algemene naam voor een snelle reactie-eenheid die door Europese Unie wordt bestuurd en ingezet als onderdeel van het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). EUFOR is ondergeschikt aan de Europese Militaire Staf en sluit aan op andere EU-strijdkrachten zoals het Eurokorps, de European Gendarmerie ForceEuropean Maritime Force en EU Battlegroups. EUFOR is tot nog toe vier keer ingezet: in Macedonië van maart tot december 2003 als EUFOR Concordia, in Bosnië en Herzegovina vanaf 2004 als EUFOR Althea, in Congo-Kinshasa in 2006 en in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek sinds 2007.

Nederland begon de missie eind 2004 met 530 militairen. De Nederlandse bijdrage bestond voornamelijk uit een "Normal Framework Operations" compagnie (NFO-Compagnie), een ondersteuningscompagnie en verschillende Liaison and Observation Teams (LOT) die lokaal gevestigd waren in zogenaamde "LOT-huizen" in Travnik, Livno, Mrkonjic Grad en Drvar. Daarnaast leverde Nederland bijdragen aan staven in Sarajevo en Banja Luka. De NFO-compagnie en de ondersteuningscompagnie waren initieel gelegerd in Bugojno op de zogenaamde "Dutch Base Bugojno". Vanaf begin 2006 zijn deze eenheden verhuisd naar de Banja Luka Metal Factory (BLMF), in Banja Luka. In mei 2006 is "Dutch Base Bugojno" gesloten.

Een "LOT-huis" bestaat uit ongeveer 8 militairen waarvan één commandant en een toegevoegd onderofficier; de overige militairen vormen zogenaamde veldteams. Elk veldteam heeft de verantwoordelijkheid over een bepaald gebied, meestal enkele gemeentes oftewel obstina's en houden de toestand binnen deze gebieden in de gaten. Hieronder valt onder meer het contact met de autoriteiten over werkgelegenheid, gezondheidszorg, criminaliteit en wapeninzamelingsacties en zo nodig eigen onderzoek.

De NFO-compagnie bestond uit een compagniesstaf en drie pelotons, waarvan twee Nederlandse en een Bulgaars peloton. De NFO-compagnie voert opdrachten uit die in principe door alle militairen, ongeacht hun wapen of dienstvak, kunnen worden uitgevoerd. De NFO-compagnie is in het verleden dan ook gevormd door zowel infanterie-, artillerie- en luchtdoelartillerie-eenheden.

De Nederlandse bijdrage is in de loop der tijd gereduceerd en bestond begin 2007 uit ongeveer 280 militairen. In 2007 vond er opnieuw een verregaande troepenreductie plaats; zo werd het gros van de gevechtseenheden teruggetrokken. Eind 2007 bestond EUFOR Althea in totaal nog uit 2500 militairen, waarvan 90 Nederlanders. Zij waren hoofdzakelijk actief in de Liason and Observation Teams en in het hoofdkwartier van EUFOR in Sarajevo. Eind oktober 2008 bestond de Nederlandse bijdrage uit ongeveer 85 militairen. Op 27 september 2011 werd de grootschalige Nederlandse bijdrage officieel beëindigd door het uitdelen van de EUFOR-medaille aan de zestig overgebleven militairen op Camp Butmir in Sarajevo. De resterende bijdrage betrof enige stafofficieren in STAF EUFOR. Deze bijdrage (uiteindelijk gereduceerd tot 3 officieren) is begin 2017 beëindigd.