Herdenking Schelluinen 14 mei 2010

Dit Monument is in 1941 opgericht om drie Nederlandse Soldaten (van II-3 R.A.), die hier zijn gesneuveld op 14 mei 1940, te herdenken.
Later is er een gedenkplaat achter het Monument geplaatst met de namen van inwoners van Schelluinen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. 
Nu is dit gedenkteken het Algemene Oorlogsmonument van Schelluinen.

De organisatie van deze herdenking is zeer lange tijd door zorg van het (toenmalige) OTCVust uitgevoerd. De Korpsadjudant van het Korps Veld Artillerie had hierbij de leiding en droeg zorg voor de uitnodigingen en alle randvoorwaarden om er een mooie en plechtige herdenking van te maken.

Heden ten dage is deze herdenking geadopteerd door de leerlingen van de Openbare Basis School Tweespan met ondersteuning van de Gemeente Giessenlanden. Deze overdracht van de herdenking heeft plaatsgevonden op 14 november 2011 tijdens de Veteranendag te Hoornaar (zie toespraak Generaal bd Koomen onderaan deze bladzijde). 

De herdenking zag er als volgt uit; een ontvangst in het Dorpshuis te Schelluinen en na de gezellige bijeenkomst (hetgeen op een reünie leek) begaf een ieder zich naar de locatie (in dezelfde straat als waar het Dorpshuis is) om zich daar op te stellen voor de herdenking.

Dit alles onder leiding van de Korpsadjudant die achtereenvolgens de kransen/bloemstukken liet neerleggen, daarna de taptoe liet blazen en vervolgens de herdenking liet eindigen met een defilé langs het monument.

Aansluitend weer terug naar het Dorpshuis alwaar een bijeenkomst was met wat hapjes en drankjes, een aantal toespraken, door oa de Burgemeester, en tot slot een gezamenlijke lunch met de veteranen en de schoolkinderen.

Tot op de dag van vandaag vindt de dodenherdenking Schelluinen nog steeds plaats om 20.00 uur.
De schoolkinderen staan bij deze herdenking centraal en leggen achtereenvolgens een gezamenlijk bloemstuk en daarna legt ieder schoolkind een witte bloem bij het monument.
Ook de traditie om het geheel af te sluiten met een gezellig samenzijn in het dorpshuis is in ere gehouden.
Bij deze herdenking is elk jaar een vertegenwoordiger van het Korps Veldartillerie gekleed in militair tenue (DT) aanwezig.

Foto-impressie herdenking Schelluinen 14 mei 2010