Social Run 2019, door Team VIKING

De jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop van 555 km rondom het IJsselmeer, vormt de hoofdactiviteit van stichting Socialrun. Het evenement vindt standaard plaats in het derde weekend van september (21-22 september 2019).

Deelnemende teams bestaan uit ongeveer 25 personen, waaronder ten minste 8 lopers en 4 begeleidende fietsers. Ieder team organiseert haar eigen ondersteuning, eten en drinken tijdens de route en overnachtingsplaatsen. Zowel mensen met als zonder psychische kwetsbaarheid nemen in gelijkwaardigheid deel aan zowel de run als de organisatie eromheen. 

De Socialrun in het kort (link naar missie en strategie Social Run)

  • De Socialrun route is 555 km en wordt afgelegd door een team van (minimaal) 8 lopers.
  • De 8 lopers worden in twee sub-teams gesplitst.
  • Een sub-team legt een etappe af van ca 50 km met 4 lopers (in estafette), waarna een etappe rust volgt.
  • Een loper rent 2 km en wordt dan afgewisseld door een volgende loper.
  • De lopers worden begeleidt door 2 fietsers. Een voorop die de route bepaalt, één ernaast voor support/gezelschap/gezelligheid.
  • Een busje rijdt elke 2 km vooruit met de overige 3 lopers naar de wisselplekken.
  • Een sub-team is ongeveer 4,5 uur bezig met 50 km.
  • Na ca 50 km is er een sub-teamwissel. Sub-team 2 gaat lopen (zie boven) subteam1 heeft ca 4,5 uur rust om te eten, masseren slapen.
  • Om de 50-100* km verzorgt het “home base” team een basiskamp waar gegeten en geslapen kan worden. (Er zijn teams die kiezen voor verder reizen en minder kampen, er zijn ook teams die elke 50 km een nieuw kamp regelen).

TEAM VIKING

Team Viking, een team opgericht door actief dienende militairen van hoofdzakelijk de Charlie "Viking" Batterij. Geïnspireerd door deelname vorig jaar bij team Friends hebben Simon en Toby dit jaar besloten zelf een team op te richten. Enerzijds vanwege de fysieke uitdaging en het team-aspect wat bij de Social Run komt kijken. Anderzijds om het taboe op psychische problematiek te doorbreken en om het (ook binnen Defensie) beter bespreekbaar te maken. Teveel collega's en mensen buiten defensie lopen te lang met problemen rond, omdat ze er niet over willen of durven te spreken. Door deel te  nemen hoopt team Viking een bijdrage te kunnen leveren aan het doorbreken van dit taboe!