REÜNIE KRA 15-06-2024

LOCATIE: MUSEUM KRA, LbO, 't Harde

STICHTING VETERANEN KORPS RIJDENDE ARTILLERIE

Twaalfde reünie voor veteranen en oud Rijders van het Korps Rijdende Artillerie.


Beste veteraan en/of oud Rijder van het Korps Rijdende Artillerie,

Met groot genoegen nodig ik u uit voor de twaalfde reünie voor de veteranen en oud Rijders van het KRA.
Dit jaar is voor het Korps een bijzonder jaar aangezien het 25 jaar geleden is dat KFOR-1 in juni 1999 Kosovo was binnengetrokken. Het thema dit jaar zal zijn “25 jaar Kosovo”, daarom nodig ik dit jaar alle veteranen en oud Rijders (van alle missies) uit om ook je partner mee te nemen. Zodat ook uw partner de andere partners, collega’s, wapenbroeders en dienstmaten kan ontmoeten.
Deze reünie vindt plaats in een tijd van oorlog in Europa, een oorlog die steeds gevaarlijker wordt, daarom zullen we bij zowel de missie KFOR-1 als ook de oorlog stil staan en tevens een krans bij ons “Ereblijk” leggen. Net als verleden jaar zullen we de reünie dit jaar bij ons Museum KRA op de Lbo plaats laten vinden. Deze dag zal worden gehouden op zaterdag 15 juni 2024 nabij het Museum Korps Rijdende Artillerie (gebouw 79) op de Legerbasis bij Oldebroek (Lbo) in t Harde.
Ik hoop u allen (weer) te mogen verwelkomen op 15 juni as.

Programma
14.00 uur Ontvangst.
14.30 uur Welkomstwoord door de Korpscommandant en heildronk op het Korps.
15.00 uur Bar open en gezellig samenzijn met toelichting op:
• De missie KFOR-1
• De oorlog op ons Europese continent
17.00 uur Maaltijd
19.00 uur Bar gesloten en einde.

De dag is voorzien van een hapje en een drankje. Voor verdere consumpties aan de bar raad ik u aan om uw bankpas (geen cash) mee te nemen. Komt u met de auto, volg dan ingang Lbo (Eperweg 149) en de bewegwijzering naar de parkeerplaats bij het Museum KRA. Komt u met de trein, dan is er tussen 13.15 en 14.15 vervoer beschikbaar vanaf het station t Harde naar de kazerne.
l.v.m. de logistieke voorbereidingen voor deze dag wordt u verzocht om voor 1 juni aan te geven of u voornemens bent deel te nemen.
U kunt u per e-mail aanmelden Vustco.veteranenzaken@mindef.nl
Geef daarbij aan:
• Uw naam en die van uw partner, met voorletters en mobiel nummer en in voorkomend geval
• Of vervoer vanaf het station ‘t Harde gewenst is en eventueel ook terug.
Toegang tot de kazerne is slechts mogelijk op vertoon van deze uitnodiging en een geldig legitimatiebewijs of
indien beschikbaar een defensiepas.
Tot slot hebben we voor onze veteranen een vast aanspreekpunt ingericht, het bovengenoemde emailadres kunt u ook gebruiken voor uw KRA- veteranenzaken/ vragen, waarbij Mevrouw Anita van Leusen als vaste frontdesk medewerker uw directe aanspreekpunt zal zijn.

Met Rijdersgroet,
Commandant Korps Rijdende Artillerie
Tevens voorzitter Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie
J. van der Veer MA
Luitenant kolonel der Rijdende Artillerie