REÜNIE KRA 10 APRIL 2021

Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie
‘t Harde, 7 juli 2020

Geachte (oud-)Rijders,

De activiteiten van onze Stichting Veteranen KRA worden zoals u begrijpt beïnvloed door Covid-19.
Eerder dit jaar is de reünie/veteranendag KRA, die gepland stond op zaterdag 18 april al geannuleerd.
Helaas gaat ook de geplande KRA activiteit op zaterdag 12 september 2020 niet door.
De geplande reünie op zaterdag 12 september was een gezamenlijke activiteit met de Open Monumenten Dag
en diverse andere reünies. De organiserende comités hebben in onderling overleg besloten de geplande
activiteiten op te schorten.
Dit is niet leuk, maar het geeft wel duidelijkheid. In mijn ogen is het ook de enige mogelijke beslissing op dit
moment. Enerzijds om de kans op onderlinge besmettingen te voorkomen, zeker in een veteranen
gemeenschap waar ook een veel mensen uit de risicogroep deel van uitmaken. Anderzijds omdat het zeer de
vraag is of we de doelstelling, saamhorigheid, wel kunnen halen binnen de geldende maatregelen.
Ik vertrouw erop dat u begrip heeft voor het genomen besluit.
Om toch perspectief te bieden, hebben we voor 2021 een plandatum vastgesteld voor de volgende
reünie/veteranendag KRA. De plandatum en tijd zijn:
Zaterdag, 10 april 2021, op de Legerplaats bij Oldebroek, aanvang 11:00 uur
Ik verzoek u deze datum alvast in uw agenda te noteren. Omdat we nog niet weten welke Covid-1 9
beperkingen tegen die tijd gelden, hou ik een slag om de arm omtrent de uitvoering. U ontvangt te zijner tijd
aanvullende informatie.
Blijf gezond en respecteer de geldende maatregelen. Dat vergroot de kans dat we elkaar op 10 april 2021 in
een groter gezellig samenzijn kunnen treffen.

‘Toujours joyeux, jamais chagrin”

Met rijdersgroet
Uw korpscommandant

Luitenant-kolonel Rob ten Horn