REÜNIE ARTILLERIE

Sinds 2017 is er een Reünie Artillerie voor alle Artilleristen welke plaatsvindt op het terrein van de LbO in 't Harde. Voor alle Artilleristen van het KRA en KVA wordt op die dag, die samenvalt met de Open Monumentendag, een programma geboden waar het samenzijn en het elkaar ontmoeten centraal staat. De opening zal voor rekening zijn van de Wapenoudste en aansluitend daaraan kan een ieder verder genieten van alles wat er die dag geboden wordt. Aangezien de reünie samenvalt met de Open Monumentendag is het mogelijk om bv. de Historische Collectie Korps Veld Artillerie, het museum van het Korps Rijdende Artillerie of het Veteranen Ontmoetings Centrum Legerplaats bij Oldebroek (VOC-LbO) te bezoeken aangezien zij speciaal voor de Open Monumentendag (voor burgers en militairen) geopend zijn.

De uitnodiging voor deze reünie wordt ruimschoots bekend gesteld via de diverse media, zoals; Websites, Facebook pagina's, Twitter en uiteindelijk ook natuurlijk via de mail.

 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFonds