REÜNIE ARTILLERIE

Sinds 2017 is er een Artillerie Reünie voor alle Artilleristen welke plaatsvindt op de LbO in 't Harde in en om de brandweerkazerne. Voor alle Artilleristen van het KRA en KVA wordt op die dag, die samenvalt met de Open Monumentendag, een programma geboden waar het samenzijn en het elkaar ontmoeten centraal staat. De opening zal voor rekening zijn van de Wapenoudste en aansluitend daaraan kan een ieder verder genieten van alles wat er die dag geboden wordt. Aangezien de reünie samenvalt met de Open Monumentendag is het mogelijk om bv. de Historische Collectie Veld Artillerie of het museum van het Korps Rijdende Artillerie te bezoeken aangezien zij speciaal voor de Open Monumentendag (juist voor de burgers) geopend zijn.

De uitnodiging voor deze reünie wordt ruimschoots bekend gesteld via de diverse media, zoals; Websites, Facebook pagina's, Twitter en uiteindelijk ook natuurlijk via de mail.

 

 

UITNODIGING

Reünie 11 september 2021
Beste veteranen, oudgedienden en actief dienende leden van de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie,
De Korpscommandanten van het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie nodigen u, mede
namens de Wapenoudste der Artillerie, uit voor de jaarlijkse reünie voor veteranen, oudgedienden en
actief dienende leden van de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie op zaterdag 11 september 2021
op de Legerplaats bij Oldebroek. De organisatie hiervan is in handen van de Stichting Korps Veldartillerie
en Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie.
Programma:
12:00 – 13:00 uur Ontvangst met koffie/thee en cake bij de brandweerkazerne
13:30 – 13:45 uur Opening en welkom door de Wapenoudste der Artillerie, Gen-Maj W. Rietdijk
13.45 uur Bar open, gezellig samenzijn en evt. gelegenheid om de Historische Collecties (KVA en
KRA) en het Veteranenhuis Artillerie ’t Harde te bezoeken
16.00 uur Maaltijd (blauwe hap)
18.00 uur Tap toe en einde reünie
De dag is voorzien van een hapje en een drankje. Voor extra consumpties raden wij u aan om contant geld
mee te nemen. Mocht u met de trein komen dan is vanaf 11.30 tot 13.00 uur vervoer beschikbaar vanaf het
station 't Harde. Komt u met de auto volg dan de bewegwijzering naar de parkeerplaats. Registratie en
uitreiken polsbandje en consumptiebonnen vinden plaats bij de brandweergarage.
Aanmelding:
Let op! Om deel te kunnen nemen, dient u bij binnenkomst het volgende te tonen:
• Geldig ID en;
• Vaccinatiebewijs of;
• Herstelbewijs of;
• Testbewijs (een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor aanvang reünie).
Aanmelden kan via de website van de Artillerie Veteranen associatie www.artillerieveteranen.nl
Sluitingsdatum aanmelding reünie: 31 augustus 2021
Vorig jaar kon de reünie helaas vanwege de Covid-19-maatregelen niet doorgaan. Ook dit jaar zal het doorgaan van
de reünie en de uitvoering afhankelijk zijn van de dan geldende Covid-19-maatregelen.
Wij hopen u op deze dag in groten getale te mogen begroeten en dat het weer een ouderwets gezellige middag mag
worden.
Kol M.W.A.M. Roelen                                                        Lkol R.L. ten Horn 

Korpscommandant Korps Veldartillerie                   Korpscommandant Korps Rijdende Artillerie

 

 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFonds