Oprichting V.O.O.A. in oktober 1976, na de oprichting heeft het tot 1981 geduurd alvorens de vereniging actief werd. Hieronder worden de namen genoemd van degenen die bij de oprichting aanwezig waren.
TH.C. van der Aart
N. Aarsen
G.H. Bot
J. de Bruyn
TH. de Haan
P. van de Klok
A.C.J.P. van der Lisdonck
J.A.H.M. Majoie
Bestuur V.O.O.A. 1981
Functie Naam
Voorzitter TH.C. van der Aart
Secretaris J. de Bruyn
Penningmeester A.C.J.P. van der Lisdonck
Lid G.H. Bot
Lid Th. De Haan
Lid F. van der Knaap
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid C.J. van der Mark
Lid E. Stam
Dit is het eerste bestuur van de V.O.O.A.
Bestuur V.O.O.A. 1982
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris C.J. van der Mark
Penningmeester A.C.J.P. van der Lisdonck
Lid R.P. van der Pol
Lid Th. De Haan
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid E. Stam
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1983
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris C.J. van der Mark
Penningmeester A.C.J.P. van der Lisdonck
Lid R.P. van der Pol
Lid Th. De Haan
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid E. Stam
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1984
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris J. van Bakel
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid C.J. van der Mark
Lid J. Molenaar
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid E. Stam
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1985
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris N.H. de Jonge
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid L. de Leeuw
Lid J. Molenaar
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid C.M.L.M. Sleegers
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1986
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris N.H. de Jonge
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid C.H.F.M. Arts
Lid J. Molenaar
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid C.M.L.M. Sleegers
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1987
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris N.H. de Jonge
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid C.H.F.M. Arts
Lid J. Molenaar
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid C.M.L.M. Sleegers
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1988
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris C.M.L.M. Sleegers
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid C.H.F.M. Arts
Lid R.D. Berg
Lid J.A.H.M. Majoie
Lid N.H. de Jonge
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1989
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris C.M.L.M. Sleegers
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid C.H.F.M. Arts
Lid R.D. Berg
Lid P.R.G. Geurts
Lid N.H. de Jonge
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1990
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris C.M.L.M. Sleegers
Penningmeester R.P. van der Pol
Lid C.H.F.M. Arts
Lid R.D. Berg
Lid P.R.G. Geurts
Lid J.C.E.N. Brood
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1991
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris R.D. Berg
Penningmeester C.J.A.W. Verwijmeren
Lid C.H.F.M. Arts
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid P.R.G. Geurts
Lid J.C.E.N. Brood
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1992
Functie Naam
Voorzitter F. van der Knaap
Secretaris R.D. Berg
Penningmeester C.J.A.W. Verwijmeren
Lid C.H.F.M. Arts
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid R.J. van Rijnswou
Lid J.C.E.N. Brood
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1993
Functie Naam
Voorzitter R.J. van Rijnswou
Secretaris R.D. Berg
Penningmeester C.J.A.W. Verwijmeren
Lid C.H.F.M. Arts
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid W.N.M. Nagtzaam
Lid J.C.E.N. Brood
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1994
Functie Naam
Voorzitter R.J. van Rijnswou
Secretaris F.A. Fickweller
Penningmeester C.J.A.W. Verwijmeren
Lid C.H.F.M. Arts
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid J.C.E.N. Brood
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1995
Functie Naam
Voorzitter P.C.A. Vermolen
Secretaris F.A. Fickweller
Penningmeester C.J.A.W. Verwijmeren
Lid F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid J.C.E.N. Brood
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1996
Functie Naam
Voorzitter P.C.A. Vermolen
Secretaris F.A. Fickweller
Penningmeester C.J.A.W. Verwijmeren
Lid F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid B.J.R. Blomsma
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1997
Functie Naam
Voorzitter P.C.A. Vermolen
Secretaris B.N.J. Oostveen
Penningmeester J.J. Flantua
Lid F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid B.J.R. Blomsma
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1998
Functie Naam
Voorzitter P.C.A. Vermolen
Secretaris B.N.J. Oostveen
Penningmeester J.J. Flantua
Lid F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid B.J.R. Blomsma
Lid S.C. Tolsma
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 1999
Functie Naam
Voorzitter F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Secretaris B.N.J. Oostveen
Penningmeester J.J. Flantua
Lid J.J.L. van der Veren
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid B.J.R. Blomsma
Lid A.F.H. van Leeuwen
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2000
Functie Naam
Voorzitter F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Secretaris B.N.J. Oostveen
Penningmeester J.J. Flantua
Lid J.J.L. van der Veren
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid G.L. Nijhoff
Lid A.F.H. van Leeuwen
Lid A.J.A. Beekmans
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2001
Functie Naam
Voorzitter F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Secretaris B.N.J. Oostveen
Penningmeester J.J.L. van der Veren
Lid E. Wijnja
Lid C.M.L.M. Sleegers
Lid H.D.G. Bosch
Lid H Gijsbertsen
Lid A.F.H. van Leeuwen
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2002
Functie Naam
Voorzitter F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Secretaris B.N.J. Oostveen
Penningmeester J.J.L. van der Veren
Lid E. Wijnja
Lid H Gijsbertsen
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2003
Functie Naam
Voorzitter F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Secretaris M.E.G. Dotinga
Penningmeester J.J.L. van der Veren
Lid E. Wijnja
Lid H Gijsbertsen
Lid R.J. Caerteling
Lid A.J.M. Witsiers
Lid R.C.F. Pieloor
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2004
Functie Naam
Voorzitter F.L.J.G.M. Hoppenbrouwers
Secretaris M.E.G. Dotinga
Penningmeester J.J.L. van der Veren
Lid E. Wijnja
Lid H Gijsbertsen
Lid R.J. Caerteling
Lid A.J.M. Witsiers
Lid R.C.F. Pieloor
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2005
Functie Naam
Voorzitter P.F.J. Jacobs
Secretaris M.E.G. Dotinga
Penningmeester R.J. Caerteling
Lid J.L. de Brouwer
Lid H Gijsbertsen
Lid P.J. Denton
Lid A.J.M. Witsiers
Lid R.C.F. Pieloor
Lid A.M. Mol
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2006
Functie Naam
Voorzitter P.F.J. Jacobs
Secretaris M.E.G. Dotinga
Penningmeester R.J. Caerteling
Lid J.L. de Brouwer
Lid H Gijsbertsen
Lid P.J. Denton
Lid A.J.M. Witsiers
Lid J.S. de Vries
Lid A.M. Mol
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2007
Functie Naam
Voorzitter P.F.J. Jacobs
Secretaris M.E.G. Dotinga
Penningmeester R.J. Caerteling
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid P.J. Denton
Lid A.J.M. Witsiers
Lid J.S. de Vries
Lid A.M. Mol
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2008
Functie Naam
Voorzitter H.D.G. Bosch
Secretaris M.E.G. Dotinga
Penningmeester R.J. Caerteling
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid A.J.M. Witsiers
Lid J.S. de Vries
Lid A.M. Mol
Lid R.A. van der Veen
Webmaster R.J. de Vos
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2009
Functie Naam
Voorzitter H.D.G. Bosch
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester R.J. Caerteling
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid A.J.M. Witsiers
Lid J.S. de Vries
Lid A.M. Mol
Lid R.A. van der Veen
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2010
Functie Naam
Voorzitter H.D.G. Bosch
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.S. de Vries
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid A.J.M. Witsiers
Lid R.J. Caerteling
Lid A.M. Mol
Lid R.A. van der Veen
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2011
Functie Naam
Voorzitter R.A. van der Veen
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.S. de Vries
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid A.J.M. Witsiers
Lid J. Delen
Lid A.M. Mol
Lid R.G.J.M. Oudheusden
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2012
Functie Naam
Voorzitter R.A. van der Veen
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.S. de Vries
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid A.J.M. Witsiers
Lid J. Delen
Lid A.M. Mol
Lid R.G.J.M. Oudheusden
Lid S.D. Bekkema
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2013
Functie Naam
Voorzitter R.A. van der Veen
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.S. de Vries
Lid J.L. de Brouwer
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid A.J.M. Witsiers
Lid R.G.J.M. Oudheusden
Lid S.D. Bekkema
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2014
Functie Naam
Voorzitter R.A. van der Veen
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.S. de Vries
Lid R.G.J.M.L. de Moel
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid F.J. Amerongen
Lid R.G.J.M. Oudheusden
Lid S.D. Bekkema
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2015
Functie Naam
Voorzitter R.A. van der Veen
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.S. de Vries
Lid R.G.J.M.L. de Moel
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid F.J. Amerongen
Lid R.G.J.M. Oudheusden
Lid S.D. Bekkema
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2016
Functie Naam
Voorzitter R.A. van der Veen
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Lid C.J.M. Damen
Lid H Treffers
Lid F.J. Amerongen
Lid R van Beek
Lid S.D. Bekkema
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2017
Functie Naam
Voorzitter R.C.F. Pieloor
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Lid C.J.M. Damen
Lid F.J. Amerongen
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2018
Functie Naam
Voorzitter R.C.F. Pieloor
Secretaris R.J. de Vos
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Lid C.J.M. Damen
Lid F.J. Amerongen
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2019
Functie Naam
Voorzitter R.C.F. Pieloor
Secretaris P.M.M. de Regt
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Lid F.J. Amerongen
Lid R.C.A.M. de Bont
Lid A.M.C. Klijn
Lid C.D.M. Keen
Lid A.W. Wissenborn
Lid R.A. Frijstein
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2020
Functie Naam
Voorzitter P.M.M. de Regt
Secretaris tevens webmaster P.F.J. Jacobs
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Redactiecommissie A.M.C. Klijn
Activiteitencommissie R.A. Frijstein
Activiteitencommissie tevens beheerder FB pagina J. de Busser
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2021
Functie Naam
Voorzitter P.M.M. de Regt
Secretaris tevens webmaster Vacant, wordt waargenomen door voorzitter
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Redactiecommissie A.M.C. Klijn
Activiteitencommissie R.A. Frijstein
Activiteitencommissie tevens beheerder FB pagina J. de Busser
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2022
Functie Naam
Voorzitter tevens beheerde FB pagina J. de Busser
Secretaris tevens webmaster P van Dijk
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Redactiecommissie A.M.C. Klijn
Activiteitencommissie R.A. Frijstein
Algemeen lid D.R.P. Spijkers
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar Dit bestuur is verkozen op 24 augustus 2022 i.v.m. corona perikelen
Bestuur V.O.O.A. 2023
Functie Naam
Voorzitter tevens beheerde FB pagina J. de Busser
Secretaris tevens webmaster P van Dijk
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Redactiecommissie A.M.C. Klijn
Activiteitencommissie R.A. Frijstein
Algemeen lid D.R.P. Spijkers
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar
Bestuur V.O.O.A. 2024
Functie Naam
Voorzitter tevens beheerde FB pagina J. de Busser
Secretaris tevens webmaster D.R.P. Spijkers
Penningmeester J.H.P. Swinkels
Redactiecommissie A.M.C. Klijn
Activiteitencommissie R.A. Frijstein
Activiteitencommissie M. Janssen
Algemeen lid P van Dijk
Dit zijn de bestuursleden bij aanvang van het verenigingsjaar