FOTO'S VETERANEN HUIS ARTILLERIE

Veteranen nieuws

Maart 2021

Enige maanden geleden heeft een aantal oud-artilleristen het initiatief genomen een Veteranenhuis op te richten op de bakermat van de artillerie. De locatie van het ‘Veteranenhuis Artillerie ’t Harde’ is gevestigd in Paviljoen 1 van de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA).

De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort kunnen we beginnen met de inrichting. Voor de aankleding van het Veteranenhuis zoeken we nog missie spullen zoals schildjes, borst- en mouwemblemen die gedragen zijn tijdens de missies. Ook missie boeken, kleding etc. zijn van harte welkom. U kunt het schenken of in bruikleen geven. De HCKVA zal de spullen registreren in een register.

Inmiddels kunt u de vorderingen volgen op onze Facebook pagina “Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” en kunt u zich , indien gewenst, als “vriend” aanmelden om alle nieuwtjes te volgen. Binnenkort gaat ook onze eigen website www.veteranenhuisartillerie.nl online. Hier vindt u (actuele)informatie over ons Veteranenhuis, Veteraneninstituut, Veteranenplatform,  Hulpverlening etc. etc.

Met de oprichting van de “Stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” met de bijbehorende statuten en bestuur hebben we de basis staan.

Doelstelling: Het veteranenhuis Artillerie ’t Harde biedt een ontmoetingsplek voor veteranen van het Wapen der Artillerie en hun relaties. In een ongedwongen sfeer kunnen zij met andere veteranen praten over hun ervaringen, of zo maar voor de gezelligheid bij elkaar komen. Desgewenst kan een aanwezige beheerder bezoekende veteranen helpen contacten te leggen, bijvoorbeeld met hulpverlenende instanties. Hoewel een tehuis voor veteranen der artillerie, zal het ook openstaan voor elke veteraan die langskomt.

De officiële opening gaat plaatsvinden wanneer de situatie het toelaat. U wordt hierover ruim van tevoren geïnformeerd. Graag ontvangen we jullie t.z.t. in ons verblijf. Ook kunt u het nieuws m.b.t. artillerie veteranen volgen op www.veteranenartillerie.nl

Wilt u donateur worden of een schenking doen voor ons Veteranenhuis dan is dat ook mogelijk en welkom. Hoe u dat kunt doen vindt u op onze website en Facebook pagina.